Friday, December 17, 2010

Saka No Ue No Kumo - Vol.2 Soundtrack [2010]Second album of Japanese drama Saka No Ue No Kumo (Cloud (or Clouds) over the slope) was out this month with best list composer Joe Hisaishi's score.

Track list
1. Shonen no kuni
2. Gaki daisho! Masayuki
3. Kiseki no toki
4. Warugaki Koshinkyoku
5. Stand Alone for Violin & Violoncello
6. Kizu
7. Teisatsu
8. Noroshi
9. Hakyoku no hajimari
10. Tsui no sumika
11. Shonen no kuni for Woodwinds & Strings
12. Hirose
13. Stand Alone with Piano
14. Wakaki seieitachi
15. Masayuki to Toshiko
16. Ritsu
17. Kyokoku Russia
18. Ariazna
19. Rekkyo to nihon
20. Kankei
21. Bojyo
22. Kaisen eno ketsui
23. Hirose no saigo
24. Stand Alone

Jap Track Names:
1-1(5:17) 少年の国(第1部:未収録楽曲より)
1-2(2:17) ガキ大将!真之(第1部:未収録楽曲より)
1-3(2:07) 奇跡の時(第1部:未収録楽曲より)
1-4(2:30) 悪ガキ行進曲(第1部:未収録楽曲より)
1-5(2:25) Stand Alone(for Violin & Violoncello)(第1部:未収 録楽曲より)
1-6(2:35) 疵(第1部:未収録楽曲より)
1-7(2:15) 偵察(第1部:未収録楽曲より)
1-8(2:17) 狼煙(第1部:未収録楽曲より)
1-9(2:08) 破局の始まり(第1部:未収録楽曲より)
1-10(4:25) 終の住処(第1部:未収録楽曲より)
1-11(3:27) 少年の国(for Woodwinds & Strings)(第1部:未収録楽曲より)
1-12(2:53) 広瀬 ~快活な人物~(第1部:未収録楽曲より)
1-13(3:26) Stand Alone(with Piano)(第1部:未収録楽曲より)(ボーナス・トラ ック)
1-14(3:29) 若き精鋭たち(第2部:新録音楽曲より)
1-15(2:48) 真之と季子(第2部:新録音楽曲より)
1-16(3:57) 律 ~愛と悲しみ~(第2部:新録音楽曲より)
1-17(2:53) 強国ロシア(第2部:新録音楽曲より)
1-18(2:13) アリアズナ(第2部:新録音楽曲より)
1-19(3:23) 列強と日本(第2部:新録音楽曲より)
1-20(2:31) 奸計(第2部:新録音楽曲より)
1-21(4:14) 慕情(第2部:新録音楽曲より)
1-22(2:27) 開戦への決意(第2部:新録音楽曲より)
1-23(5:22) 広瀬の最期(第2部:新録音楽曲より)
1-24(4:12) Stand Alone(第2部:新録音楽曲より)

Enjoy

1 comment:

Related Posts with Thumbnails